fbpx
image/svg+xml

Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei ori o altă persoană.

S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L. este singurul deținător al oricărei informații colectate pe site. Nu vindem, nu împărțim și nu închiriem această informație altor entități. Informația va fi folosită pentru buna desfășurare a activității noastre, îmbunătățirea serviciilor oferite și promovarea ofertelor și promoțiilor aflate în derulare.

Completarea de catre Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca datele să fie incluse în baza de date a S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L. și cu utilizarea și prelucrarea de către S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L., afiliați și colaboratori pentru desfășurarea activităților enumerate, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing sau servicii de plată (bancare).

Excepții și limitări

Cu toate ca există această declarație de confidențialitate, S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L. cooperează în totalitate cu oficialitățile în orice investigație ce are legatură cu orice conținut sau activitate ilegală a oricărui utilizator al serviciilor, luând măsuri rezonabile în a proteja drepturile de proprietate.

În scopurile limitate de a îndeplini o astfel de cooperare și în concordanță cu legile aplicabile, S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L. poate dezvălui informații ce pot duce la identificarea persoanelor.

Diverse aspecte

S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L. poate solicita Clienților următoarele date, în funcție de caz:
• Nume
• Date de contact (E-mail, număr de telefon)
• Date fiscale (Adrese de facturare, coduri numerice, numele și forma juridică în cazul persoanelor juridice, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, Codul Fiscal sau Codul Unic de Înregistrare).

În cazul în care un client al S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L. comandă prin intermediul site-ului nostru înregistrarea uneia/unor rezervări sau folosește formularul de contact, datele Clientului vor putea fi transmise unor terțe părți cum ar fi: EasyHost.com (companie care oferă serviciile de găzduire web pentru EscapeReality.ro) și Google, prin stocarea în siguranță, prin folosirea unor servicii de tip cloud. Aceste date nu se dezvăluie nici unei persoane fizice sau juridice în afara de S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L. si a terților menționați mai sus.

S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L. garantează confidențialitatea informațiilor. Informațiile Clientului pot fi accesate de către S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L. pe baza unui nume de utilizator și a unei parole.

Site-ul EscapeReality.ro este protejat prin diferite metode de securitate. Informațiile personale trimise de utilizatori pe acest site sunt protejate la utilizarea site-ului.

Prezenta Politică de Confidențialitate se supune dreptului intern român. În caz de litigiu, se va încerca mai întai o rezolvare pe cale amiabilă, după înregistrarea unei reclamații la sediul S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L., iar în cazul în care nu se ajunge la o ințelegere, va fi considerată competentă instanța judecătorească din aceeași structură administrativă cu sediul.

Confidențialitatea clienților și angajaților este importantă pentru noi. Acest angajament de respectare a confidențialității vă explică ce date cu caracter personal colectează S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L., prin intermediul interacțiunilor și prin produsele și serviciile noastre, precum și modul în care utilizăm datele respective și temeiul legal al prelucrărilor pe care noi le facem, atât în cazul clienților cât și al angajaților.

* Politica noastra de confidențialitate cuprinde următoarele informații:

Ce sunt datele cu caracter personal

Prin date personale se denumesc datele unice individuale, adică orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată), referitoare la nume, adresă, Cod Numeric Personal, IP sau număr de telefon.
Vizitatorii site-ului sunt acele persoane vizate, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Întotdeauna, când solicităm date personale, o sa vă explicam scopul pentru care ne sunt necesare, unde le păstrăm și cine are acces la ele. Vă mai informăm că oricând doriți, vă punem la dispoziție informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră și le putem șterge dacă ne solicitați acest lucru.

Ce date cu caracter personal colectăm

S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L. colectează datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele si serviciile noastre. Furnizați unele din aceste date direct, voluntar, de exemplu, atunci când:

 • Faceți o rezervare online, pe site-ul nostru, EscapeReality.ro, prin intermeduil formularelor puse la dispoziție.
 • Ne contactați telefonic pentru rezervări. Nu înregistrăm conversațiile telefonice.
 • Ne trimiteți un e-mail către  contact@escapereality.ro, în care ne solicitați efectuarea uneia/unor rezervări.

* Sau furnizați indirect date de identificare prin adresa IP. Noi nu folosim adresa IP pentru a vă identifica, dar vă informăm ca ea este stocată în momentul în care accesați site-ul nostru. Aveți dreptul de a solicita ștergerea IP-ului.

Obținem o parte din aceste date (cum ar fi IP-ul) prin înregistrarea modului în care interacționați cu site-ul nostru, de exemplu, folosind tehnologii precum modulele cookie.

De asemenea, mai obținem date de la terți. Protejăm datele obținute de la terți în conformitate cu practicile descrise în acest angajament, precum și cu orice restricții suplimentare impuse de sursa datelor.

 • Puteți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza. Dar, dacă alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a vă furniza serviciile noastre, există posibilitatea ca accesul la aceste servicii să vă fie restricționat.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm, în funcție de interacțiunile pe care le aveți cu site-ul nostru, sunt următoarele:

 • Pentru a face o rezervare online, pe site-ul nostru, EscapeReality.ro:
  • Nume – pentru identificare și contactare.
  • Adresa de e-mail – pentru confirmarea rezervării și transmiterea unor posibile formulare de testimoniale.
  • Numărul de telefon – pentru contactare în vederea confirmării rezervării.

Datele cu caracter personal solicitate în momentul transmiterii comenzii sunt folosite exclusiv pentru

 • realizarea unei/unor rezervări
 • confirmarea unei/unor rezervări
 • ofertarea, în condițiile solicitării
 • trimiterea unor formulare de testimoniale

Monitorizare video

Dacă intrați în sediul unde S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L. își desfășoară activitatea, imaginea și voci pot fi înregistrate de camerele noastre de securitate și de microfoanele atașate acestora. Vezi aici Politica privind supravegherea prin mijloace video

Datele angajaților – colectăm nume și prenume, cod numeric personal, adresă, număr de telefon, date privind starea de sănătate, starea civilă, date culturale, date economice.

De asemenea colectăm informațiile pe care ni le furnizați și conținutul mesajelor pe care ni le trimiteți, cum ar fi feedback-ul, întrebări și alte informații.

Care este temeiul legal pentru a prelucra aceste date?

Pentru datele pe care ni le oferiți voluntar (nume, telefon, e-mail – adica datele pe care le trimiteți prin înregistrarea unei rezervări) temeiul legal este acela de a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Folosim datele pentru a emite facturi fiscale.

În privința datelor oferite voluntar, temeiul prelucrării este obligația noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul nostru legitim de a oferi vizitatorilor transparență și informare. Consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, utilizatorii pot să își ofere consimțământul pentru fiecare categorie de cookie pe care noi o folosim prin site-ul nostru. Îți poți retrage oricând acest consimțământ prin solicitarea scrisă și adresată Responsabilului cu Protecția Datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește monitorizarea video de la sediul nostru, temeiul legal este paza perimetrului, conform cu Legea nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată 2017 – Norma de Aplicare Anexa 2 art. 1 lit. e.

De asemenea, folosim datele cu caracter personal pentru angajații nostri, în vederea derulării Contractului de muncă. Prelucrarea acestor date cu caracter personal are ca temei legal Hotărârea de Guvern nr. 500/2011 privind Registrul General de Evidență al Salariaților cu modificările și completările ulterioare și Legea 53/2003 privind Codul Muncii actualizată.

Care este scopul colectării datelor și cum folosim informațiile tale personale?

Scopul colectării datelor este: prestarea serviciilor, facturare și încasarea valorii serviciilor oferite, relații cu clienții și orice alte prelucrări necesare pentru buna desfășurare a relației client-furnizor, înregistrarea rezervărilor, confirmarea telefonică și pe e-mail a rezervărilor, informare în privința incidentelor care fac imposibilă folosirea camerei sau a camerelor de joc, informare în privința deschiderii de noi locatii și/sau de noi camere, informare cu privire la promoțiile și ofertele aflate în derulare și transmiterea formularului de feedback în urma jocului.

Perioada de retenție

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi.

În cazul în care ți-am emis o factură, datele tale vor fi stocate timp de 10 ani, conform legii. În cazul în care ești un angajat al companiei, datele tale vor fi păstrate pe o perioadă de 75 ani, conform Codului Muncii.

Cu cine partajăm datele cu caracter personal

Nu vom dezvălui informaţiile către terţe părţi pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul dumneavoastră.

Este posibil să dezvăluim informaţiile dumneavoastră către următoarele entităţi:

• Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile dumneavoastra altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care ne ajută pentru facturare sau care trimit e-mailuri în numele nostru.

Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal.
Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile dumneavoastră în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;

Informațiile ce conțin date de identificare pot fi folosite în scopul întocmirii documentelor de angajare și a altor documente ce vizează exclusiv relațiile de muncă sau pentru comunicări comerciale sau răspunsuri la solicitările trimise de dumneavoastră, iar în cazul unor solicitări legitime, vor fi transmise către autoritățile statului:

 • Inspectoratul Teritorial de Muncă,
 • Agenția pentru ocuparea Forțelor de Muncă,
 • Autorități Judecătorești
 • Altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile persoanei care face solicitarea

În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimțiti sau solicitați să le facem o asemenea dezvăluire.

Partajăm datele dumneavoastra cu caracter personal cu acordul dumneavoastră sau în cazul în care este nevoie de ele pentru a finaliza o rezervare.

Ce drepturi aveți dumneavoastră ca persoană vizată?

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolul 16 alinea­tul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, clienții nostri au următoarele drepturi:

1) Dreptul la informare (art. 12)

2) Dreptul de acces la date (art. 13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3) Dreptul la intervenție (art. 14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, urmatoarele:

 • a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrările fără acord;
 • b) transformarea datelor personale în date anonime;
 • c) notificarea terților cu privire la operațiunile prevazute la lit. a) si b).

4) Dreptul la opoziție (art. 15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit si printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să faca obiectul unei prelucrări.

5) Dreptul de a se adresa justiției (art.18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încalcate.

6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art. 25).

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, trimise la adresa de email office@escapereality.ro sau expediate prin poștă, vă puteti exercita, în mod gratuit, urmatoarele drepturi:
– o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
– să interveniți asupra datelor transmise;
– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;
– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Astfel, EscapeReality.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin trimiterea unui e-mail cu felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

EscapeReality.ro nu promovează spam-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L. poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că datele sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, dupa cum urmează: furnizori de servicii de marketing, servicii de curierat, servicii de plată (bancare), telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asiguratori.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L. nu solicită utilizatorilor săi informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale sau alte asemenea elemente. În cazul în care utilizatorul le divulgă unor terti, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, utilizatorul nu poate trage la răspundere S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L. pentru eventuale prejudicii.

Module cookie și tehnologii similare

S.C. EXTENDED REALITY ESCAPE ROOMS S.R.L. folosește module cookie (mici fișiere text plasate pe dispozitivul utilizatorului) și tehnologii similare. Textul unui modul cookie este format adeseori dintr-un șir de numere și litere care vă identifică în mod unic computerul, dar poate conține și alte informații. Vezi aici Politica privind cookie-urile.

Atunci cand un utilizator face o rezervare pe EscapeReality.ro va primi comunicări comerciale din partea EscapeReality.ro doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.